Scrii din plăcere sau din obligaţie?

Văd că preferaţi să citiţi articole scurte, chiar de un rând dacă s-ar putea,